దోమలతో పోరాటం ఆపండి...ఈ వీడియోని ఫాలో అ

చూడటానికి అతి చిన్నగా ఉండే దోమ..చేసే రచ్చ అంతా ఇంతాకాదు. మనందరి జీవితాలని ఓ ఆట ఆడించే   దోమ లేని ఊరు ,ప్రాంతం ప్రపంచ పటంలో లేదు అన్నట్లుగా విస్తరించి విశ్వరూపం చూపిం

ఇంకా చదవండి

ప్రతీ భారతీయుడు రోజుకి ఒక్కసారినా వినాల్

ఆర్.ఎస్ ఎస్ అనగానే క్రమ శిక్షణ గుర్తుకు వస్తుంది. ఖాఖీ నిక్కరు, తెల్ల చొక్కా చేతిలో లాఠీతో ... సుశిక్షితులైన కార్యకర్తలతో మారు పేరుగా ఉంటుంది.  కేవలం భారతీయ విలువలను కాపా

ఇంకా చదవండి